Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao javni naručitelj, sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, u trajanju od najmanje pet dana.

Na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se slijedeće:

 • opis predmeta nabave;
 • tehničke specifikacije;
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
 • kriterije za odabir ponude i
 • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi predmetnog postupka javne nabave kao  i odabiru najbolje ponude. Naručitelj prilikom provedbe ovog savjetovanja u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan je  poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na  stranicama Savjetovanja.

U nastavku možete pregledati popis svih postupaka javne nabave RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

07.12.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja: Prostornog plana Nacionalnog parka 'Krka'
Obavještavamo vas da Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao središnje tijelo za javnu nabavu za potrebe rada Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj temeljem odredbe članka 186. Zakona o javnoj nabavi i Sporazuma, KLASA: 112-01/13-01/65, URBOJ: 531-03-01-1 od 30. prosinca 2013. godine između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave usluge izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja: Prostornog plana Nacionalnog parka „Krka“, predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Obzirom se radi o otvorenom postupku javne nabave usluge male vrijednosti, temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 naručitelj nije obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije i kriterije za odabir ponude staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ali sukladno načelu transparentnosti i tržišnog natjecanja naručitelj ovu dokumentaciju o nabavi stavlja na prethodno savjetovanje na svojoj web stranici www.mgipu.hr.

Slijedom navedene odredbe ZJN 2016, RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje dana 07. prosinca 2017. godine na svojim internetskim strancima Nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno s pripadajućim Troškovnikom i Specifikacijama.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave najkasnije do 15. prosinca 2017. godine na e-mail: nabava@mgipu.hr  

Republika Hrvatska Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će nakon provedenog savjetovanja razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave: EV-US: 03/2017-MV

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti OVDJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

21.11.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade studije pod nazivom: 'Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade'
Obavještavamo vas da Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti izrade usluge studije pod nazivom: „Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade“, evidencijski broj nabave: EVUS: 02/2017-VV, procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.600.000,00 kuna bez PDV-a, predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Slijedom navedene odredbe ZJN 2016, RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao javni naručitelj objavljuje dana 21. studenog 2017. godine na svojim internetskim strancima Nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno s pripadajućim Troškovnikom i ESPD obrascem.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave najkasnije do 28. studenoga 2017. godine na e-mail: nabava@mgipu.hr 

Republika Hrvatska Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će nakon provedenog savjetovanja razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.


Evidencijski broj nabave: EVUS: 02/2017-VV

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti OVDJE

4.1.2018. - Usklađenje dokumentacije o nabavi možete preuzeti OVDJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

 

03.11.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi izrade i isporuke početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta na području Republike Hrvatske

Obavještavamo vas da RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge izrade i isporuka početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta na području Republike Hrvatske, predmet nabave je podijeljen na grupe:

 • Grupa 1: Nabava usluge izrade i isporuke početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta za područje Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije
  CPV oznaka predmeta nabave: 48326100-0
  CPV opis predmeta nabave: digitalno kartiranje
   
 • Grupa 2: Nabava usluge izrade i isporuke početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta za područje Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije
  CPV oznaka predmeta nabave: 48326100-0
  CPV opis predmeta nabave: digitalno kartiranje
   
 • Grupa 3: Nabava usluge izrade i isporuke početnog stanja  cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta za područje Međimurske županije, Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije.
  CPV oznaka predmeta nabave: 48326100-0
  CPV opis predmeta nabave: digitalno kartiranje
 
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Slijedom navedene odredbe ZJN 2016, RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao javni naručitelj objavljuje  dana 03. studenoga 2017. godine na svojim internetskim strancima Nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno s pripadajućim Troškovnikom i Specifikacijama.
 
Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave najkasnije do 13. studenoga 2017. godine na e-mail: nabava@mgipu.hr 
 
RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će nakon provedenog savjetovanja razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave: EV-US: 01/2017-VV
 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.600.000,00 kn bez PDV-a. (ukupno za GRUPU 1, GRUPU 2 i GRUPU 3)

 • za Grupu 1: Nabava usluge izrade i isporuke početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta za područje Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije: 1.100.000,00 HRK
 • za Grupu 2: Nabava usluge izrade i isporuke početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta za područje Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije:  1.400.000,00 HRK
 • za Grupu 3: Nabava usluge izrade i isporuke početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta za područje Međimurske županije, Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije: 1.100.000,00 HRK

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti OVDJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

27.10.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge popravka i održavanja službenih automobila za potrebe RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Obavještavamo vas da RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge popravaka i održavanja službenih automobila za potrebe RH Ministarstva  graditeljstva i prostornoga uređenja, predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Slijedom navedene odredbe ZJN 2016, RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao javni naručitelj objavljuje dana 27. listopada 2017. godine na svojim internetskim strancima Nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno s pripadajućim Troškovnikom i Specifikacijama.
 

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave najkasnije do 03. studenoga 2017. godine na e-mail: nabava@mgipu.hr

RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će nakon provedenog savjetovanja razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave: EV-US: 03/2017-MV
Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn bez PDV-a

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti OVDJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

11.04.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi poštanskih usluga u otvorenom postupku velike vrijednosti za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Redni broj: EV-US: 01-2017

Obavještavamo Vas da naručitelj Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada provodi otvoreni postupak javne nabave poštanskih usluga za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja temeljem odredbe članka 186. Zakona o javnoj nabavi i Zaključka, KLASA: 406-07/17-01/12, URBOJ: 503-03-2-2-17-9 od 13. veljače 2017. godine između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, ovlašteno je kao središnje tijelo za javnu nabavu za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u ovom predmetnom postupku nabave.

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, naručitelj Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada dostavlja cjelokupnu dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana.

Pozivamo Vas da svoje primjedbe i prijedloge vezano uz nacrt dokumentacije za nabavu dostavite na email adresu: nabava@mgipu.hr

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti OVDJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

29.03.2017. - Prethodno savjetovanje – nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi za najam rabljenih motornih vozila za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Redni broj: EV-RO: 01/2017

Obavještavamo Vas da naručitelj Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada provodi otvoreni postupak javne nabave za najam rabljenih motornih vozila za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja temeljem odredbe članka 186. Zakona o javnoj nabavi i Zaključka, KLASA: 406-07/17-01/12, URBOJ: 503-03-2-2-17-9 od 13. veljače 2017. godine između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, ovlašteno je kao središnje tijelo za javnu nabavu za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u ovom predmetnom postupku nabave.

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom najma motornih vozila, naručitelj Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada dostavlja cjelokupnu dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana odnosno do 03.04.2017. godine.

Pozivamo Vas da svoje primjedbe i prijedloge vezano uz nacrt dokumentacije za nabavu dostavite na email adresu: nabava@mgipu.hr  
 

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti OVDJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju