Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima

Temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) na zahtjev izvođača radova ili dobavljača roba i usluga, Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove u dijelu svoje odgovornosti, može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim ugovorima.

Potvrda se izdaje u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima sadržava sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište ugovornih strana,
  2. predmet ugovora,
  3. vrijednost ugovora,
  4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
  5. navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Natjecatelji koji su radili za RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja popunjeni OBRAZAC POTVRDE mogu dostaviti na ovjeru u Sektor za financije, Službu za javnu nabavu i sigurnosne poslove putem pisarnice Ministarstva na adresi: Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili putem e-pošte: nabava@mgipu.hr

OBRAZAC POTVRDE možete preuzeti OVDJE