Kontakti

Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Adresa:

Ulica Republike Austrije 20 

10000 Zagreb

Vlada RH je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ("Narodne novine" broj 97/20) kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

Dana 7. listopada 2020. godine donesen je Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva.

Centralna zgrada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine smještena je na adresi: Ulica Republike Austrije 20. u Zagrebu gdje je ujedno smještena i pisarnica Ministarstva.  Uredovno vrijeme pisarnice je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.


Telefonska centrala:

  • tel: 01 3782 444 
  • fax: 01 3772 822

 

Upiti predstavnika medija:


Upiti građana:

Za infomacije vezane uz obnovu zgrada oštećenih u potresu kao i za informacije o podnošenju zahtjeva za obnovu građani se mogu obratiti svaki radni dan u vremenu od 9 do 14 sati na broj 01/3782 117 ili na mail : potres@mpgi.hr   
Adresa: Ulica Ivana Dežmana 6, Zagreb

Za ostale informacije obratite se na:
 


Upiti stranaka:

  • tel: 01  6448 876 radnim danom od 9:00 do 11:00 sati
  • e-pošta: nekretnine@mpgi.hr
  • rad sa strankama na lokaciji Ivana Dežmana 10 - utorkom i četvrtkom od 13:00 do 15:00 sati (uz prethodnu najavu)