eSateliti

Postojeći sustav eDozvola nadograđen je na način da sadrži preglednik snimki prikupljenih daljinskim istraživanjima (satelitske i avionske snimke, snimke bespilotnih letjelica) koji omogućava pretraživanje, pregled i usporedbu različitih snimki iz dostupnih izvora, s ciljem praćenja stanja i promjena u prostoru kroz vrijeme.

Osim toga, funkcionalnosti modula obuhvaćaju alate za izradu bilješki i oznaka na snimkama, ispis područja od interesa na karti, horizontalnu razmjenu informacija i opažanja među sudionicima procesa te preklapanje snimki s različitim vektorskim podacima dostupnim putem mrežnih usluga ili učitanih u sustav.

Pristup obrađenim setovima snimaka omogućen  je i iz drugih modula ISPU-a (npr. za potrebe modula eInspekcija, e Planovi - editor), kao i na geoportalu ISPU-a.