Obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj

Donošenjem Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", br. 78/2015, 118/2018) u srpnju 2015. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prestalo je izdavati suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja pravnim osobama u Republici Hrvatskoj. Budući da se prema novom Zakonu izvođačima više ne izdaje suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja te da je istim Zakonom stavljen van snage Pravilnik o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja ("Narodne novine", br. 43/2009.), u postupku raspisane natječajne dokumentacije nije moguće tražiti suglasnost kao jedan od uvjeta prilikom odabira izvođača.

Postupci davanja i oduzimanja suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, započeti do stupanja na snagu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", br. 78/2015, 118/2018), po odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/2008, 124/2009, 49/2011 i 25/2013) i propisa donesenih na temelju tog Zakona, obustavljaju po službenoj dužnosti. Iznimno, ako stranka po čijem je zahtjevu postupak pokrenut to zatraži postupak će se dovršiti prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/2008, 124/2009, 49/2011 i 25/2013) i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja izdane prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/2008, 124/2009, 49/2011 i 25/2013) i propisa donesenih na temelju tog Zakona ostaju važiti do isteka roka na koji su izdane. 
 

STRANE PRAVNE OSOBE koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj informacije mogu pronaći ovdje


Za sva dodatna pitanja molimo obratite se srijedom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati na broj: 01/3782-444.