Za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom dosad odobreno 34,5 milijuna kuna

Ministarstvo je za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije dosad odobrilo 34.581.362 kuna. Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u zgradi. Po Zakonu o obnovi zaprimljena su 278 zahtjeva koji su u postupku rješavanja.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz lipnja 2020. godine, kojeg je raspisalo tadašnje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, zaprimljeno je 2.211 zahtjeva građana za dodjelu novčane pomoći. Riješena su 1.213 zahtjeva te je po predmetnim rješenjima građanima dosad odobreno 34.581.362,14 kuna. 
 
Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u oštećenoj zgradi za izvedene radove privremene zaštite zgrade odnosno sanacije dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade.
 
Dodatno, Ministarstvo je izdalo i 1.231 zaključaka kojima se od podnositelja zahtjeva u pravilu tražila nadopuna dokumentacije priložene uz zahtjev. Odbijeno je 67 zahtjeva zbog nepostojanja dokumentacije kojom se dokazuje da je podnositelj ovlašten podnijeti zahtjev, odnosno nedostavljanja iste u roku koji je određen zaključkom, potom zbog nedostavljanja dokaza o šteti te zbog ne postupanja u roku koji je određen zaključkom, odnosno zbog izostanka dostave dokumentacije određene zaključkom.
 
Stupanjem na snagu Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, zahtjevi za dodjelu novčane pomoći građanima za radove privremene zaštite zgrade predaju po se Prvom programu mjera.  
 
Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, dana 22. ožujka 2020. godine, koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. godine ostvaruju pravo na: 
 
 • obnovu postojeće potresom oštećene zgrade 
 • uklanjanje zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća 
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih kuća
 • novčanu pomoć
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade 
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade.  
 
Obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Ministarstva te se uz propisanu dokumentaciju dostavljaju na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva na istoj adresi, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. U tijeku je i izrada aplikacije eObnova pomoću koje će se zahtjevi moći predavati digitalnim putem. U planu je i povezivanje s pojedinim bazama podataka drugih tijela koje bi u konačnici trebale ubrzati proces i olakšati čitav postupak podnošenja zahtjeva.
 
Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda na telefon 01/3782-117.
 
Do 22. siječnja, prema Zakonu i Prvom programu mjera podnesena su ukupno 278 zahtjeva, od čega:
 
 • 40 zahtjeva za oslobođenje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće (obrazac 1)
 • 66 zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 2)
 • 2 zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade (Obrazac 3)
 • 41 zahtjeva za uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće (Obrazac 4)
 • 27 zahtjeva za gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 5)
 • 46 zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 6)
 • 25 zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 7)
 • 11 zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 8)
 • 20 zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 9)

Zahtjevi su u postupku rješavanja.
 
Izvođači, kao i stručne osobe koje će sudjelovati u samom procesu obnove i to u svojstvu operativnih koordinatora, revidenata, projektanta kao i financijsko-tehničke kontrole biti će odabrani putem natječaja za koji je priprema dokumentacije u tijeku. Daljnji proces same obnove će se organizirati i odvijati u skladu sa raspoloživim građevinskim kapacitetima.


Pisane vijesti | Informacija | Potres