Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke županije

Stranica ažurirana 7. svibnja 2021. godine

Ova stranica sadrži osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornih potresa 28. i 29. prosinca 2020. te brojnih manjih potresa koji su usljedili nakon njih. 

Šteta nakon zagrebačkog potresa procijenjena je na 11,6 milijardi eura, a nakon petrinjskog 5,5 milijardi eura.

Razmjeri šteta potresa iz ožujka 2020. godine procijenjeni su na 86 milijardi kuna, što je oko 60 posto godišnjeg državnog proračuna.Procijenjena vrijednost ukupne izravne štete prouzročene petrinjskim potresom krajem 2020. godine, sukladno pravilima Europske unije i utvrđene po metodologiji Svjetske banke iznosi 41,6 milijardi kuna odnosno 5,5 milijardi eura, što čini 10,2 posto bruto nacionalnog dohotka Hrvatske i više je od 0,6 posto bruto nacionalnog dohotka Republike Hrvatske, odnosno minimalne vrijednosti izravne štete kako bi se ista mogla proglasiti elementarnom nepogodom velikih razmjera.

Na temelju tako procijenjene vrijednosti, Hrvatska može prijaviti doprinos iz Europskog fonda solidarnosti od 319,19 milijuna eura.

 
         

Stambeno zbrinjavanje građana čiji su objekti stradali u potresu

Na sjednici Vlade 18. veljače 2021. godine donesena je Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Temeljem Odluke Vlade, 12. ožujka 2021. Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Javnim pozivom Ministarstva pozivaju se vlasnici obiteljskih kuća, vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci, te srodnici  tih osoba u prvoj liniji, a koji su na dan 22. ožujka te 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme nastanka potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1  (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, da podnesu zahtjev za odobravanje financiranja najamnine za stambeno zbrinjavanje. Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva. 

Također se pozivaju i vlasnici stanova na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji žele stanove u svom vlasništvu dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan, da se obrate Ministarstvu te time iskažu interes za davanje svojih stanova u najam. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva. 

Zahtjev za odobravanje financiranja najamnine za stambeno zbrinjavanje, kao i obrazac iskaza interesa za davanje stana u najam s ispravama te sklopljeni ugovor o najmu i pripadajuće isprave dostavljaju se neposredno u Ministarstvo, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Sve dodatne informacije o prijavi na javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili email: financiranje.najamnine@mpgi.hr

Uz tekst Javnog poziva objavljne su Upute o financiranju najamnine, kao i svi potrebni obrasci propisani Javnim pozivom.


Zakonski okvir

Hrvatski sabor izglasao je 5. veljače 2021. godine Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21). Time su u Zakon uvrštene Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija, županije najviše stradale u velikim potresima koji su se dogodili krajem prosinca 2020. godine, a gdje i do današnjeg dana tlo ne prestaje podrhtavati.

Donesen je Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji sadrži osnovne informacije za podnošenje zahtjeva za obnovu kao i pojašnjenja vezana uz samu proceduru podnošenja zahtjeva na temelju utvrđenog stupnja oštećenja zgrade. 
 
Prema Zakonu, država će na području na kojem je proglašena katastrofa u 100-postotnom iznosu osigurati financiranje konstrukcijske obnove nekretnina u kojima stanuje vlasnik ili njegovi srodnici. Kod financiranja obnove uzeta je u obzir činjenica da se radi o ekonomski slabijim područjima. 


Kako do obnove?

Osobe koje su 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije i Zagrebačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:
 
 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Postojeća  građevina  je  prema  Zakonu  o  gradnji  definirana  kao  građevina  izgrađena  na  temelju građevinske  dozvole ili  drugog  odgovarajućeg akta i  svaka  druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena. 

Sukladno Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:  
 

Od 4. ožujka 2021. godine u funkciji je eObnova - digitalni sustav za podnošenje zahtjeva za obnovu. Jednostavan pristup aplikaciji za sve fizičke i pravne osobe omogućen je putem sustava e-Građani, te je za ulaz preko NIAS-a dovoljna vjerodajnica razine 3. Pristupiti joj možete putem sljedećeg linka:
 

 
Zahtjevi za obnovu mogu se uz pripadajuću dokumentaciju poslati i preporučenom poštom na adresu Ministarstva:
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb
 
Ministarstvo do 6. svibnja 2021. godine zaprimilo 10.395 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Idane su 232 odluke za obnovu. 
 
Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom građani mogu dobiti telefonom (01/3782 117) u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva (radnim danom od 9 do 14 sati) ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr
 

Dislocirani uredi Ministarstva  

Izmješteni uredi Ministarstva graditeljstva nalaze se na sljedećim lokacijama:

 • Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1 (zgrada FINA-e)
 • Petrinja, Trg Matice Hrvatske 18
 • Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 17
 • Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2
 • Lekenik, Zagrebačka 77A, bivša zgrada banke OTP


Od 20. veljače 2021. godine na terenu su i mobilni timovi koji pomažu mještanima okolnih sela u predaji zahtjeva za obnovu. Lokacije mobilnih timova možete provjeriti na: https://potresinfo.gov.hr/  

Službenici u mobilnim uredima zaprimaju zahtjeve te pomažu mještanima popunjavati obrasce i rješavati druga pitanja administrativne naravi.


U izradi tipskih rješenja sudjeluje akademska zajednica

Ministar Horvat održao je niz sastanaka s predstavnicima akademske zajednice i resornih komora. Nastavak je to otvorenog dijaloga kojeg Vlada vodi s predstavnicima struke kako bi se što prije pronašla adekvatna rješenja koja će se koristiti prilikom organizirane obnove na potresom pogođenom području.
   
Dana 4. ožujka  2021. godine u Hrvatskoj udruzi poslodavaca održan je sastanak ministra Horvata sa predstavnicima industrije građevinskog materijala vezano na modalitete izgradnje zamjenskih kuća na području Banovine.
 
Na sastanku održanom 15. veljače 2021. godine predstavljeno je preliminarno izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta vezano za sigurnost građenja na području Sisačko-moslavačke županije, koje će biti i podloga za geotehničke istražne radove te naposljetku i gradnju i obnovu na potresom razrušenim područjima.
 
Za područje Siska, Petrinje i Gline određene su tzv. zelene zone gdje se mogu obnavljati i graditi zamjenske kuće, s obzirom da su se nakon potresa pojavile urušene vrtače i klizišta. Na temelju geofizičkih radova, određena su i područja sigurne gradnje i obnove za mjesta Mečenčani i Borojevići, dok su, s druge strane, s obzirom na urušene vrtače, izdvojena nesigurna područja.
 
Sljedeće faze se odnose na to da se te "zelene zone" gradnje na kartama u sljedećim tjednima, s pritokom i obradom novih podataka, proširuju, jer još nisu obrađena sva područja. To će ujedno biti i podloga građevinskoj struci da može nastaviti s geotehničkim istražnim radovima te obnovom i gradnjom.  
 
Nakon što su predstavljene prve karte geologa vezane za sigurnost građenja, Građevinski fakultet ima zadatak pripremiti geotehničke istražne radove, a u nekoliko općina u Sisačko-moslavačkoj županiji ta je priprema već pokrenuta.
 
Usporedo se rade i proračuni stambenih kuća za tipska rješenja.


Sredstva za obnovu

Vlada je donijela prve odluke o sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna. Od spomenutih sredstava 100 milijuna kuna osigurano je za Sisačko-moslavačku županiju, 10 milijuna kuna za Zagrebačku županiju, dok se po zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji iz sredstava Fonda doznačuje po 5 milijuna kuna.
 
Financijska pomoć može se koristiti za nužnu privremenu zaštitu zgrade, pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji mogu ugroziti život ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak dizala, stubišta ili krovišta, troškove sanacije šteta na gospodarskim objektima, kupnju i zamjenu bojlera, nabavku i ugradnju plinskih i električnih grijalica. Također mogu se pokriti troškovi nabavke neophodnog materijala i radova za sanaciju, sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih potresom, troškovi vodoopskrbe, kanalizacijske i elektrodistributivne mreže oštećene potresom troškovi za potrebe privremenog smještaja građana za ishođenje statičke dokumentacije i ishođenje elaborata za obnovu i projekata sanacije objekata. Županija, gradovi i općine osiguravaju usmjeravanje i namjensko korištenje tih sredstava stoga se za sve dodatne informacije stanovnici trebaju obratiti općini odnosno gradu na području na kojem se oštećena nekretnina nalazi.
 
Dodatno, radi se na izradi Brze procjene štete i potreba za područja pogođena potresom iz prosinca 2020. godine, koja će poslužiti za podnošenje zahtjeva Republike Hrvatske za  sredstva financijske pomoći za obnovu iz Fonda solidarnosti Europske unije, ali i drugih izvora financiranja. 
 
U  izradi je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO) sastavni dio kojeg je poglavlje o financiranju obnove zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.


Uklanjanje uništenih zgrada

Radi pojašnjenja izrade i sadržaja Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koji se izrađuju sukladno članku 25. stavku 6. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom Ministarstvo je dalo Uputu za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje oštećene građevine koja očigledno ne ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti koju u cijelosti možete preuzeti OVDJE.
 


Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

Vlada je osnovala Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu dana je ovlast za rukovođenje radom Stožera u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke i susjednih županija dok su njegovim zamjenicima imenovani potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Stožer koordinira sve aktivnosti na potresom pogođenom području a građani se o njegovom radu mogu informirati putem web stranice: https://potresinfo.gov.hr/ gdje su ujedno objavljene i objedinjene informacije o otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom dostupne su na tom području. 

Pravna pomoć 

Pravnu pomoć možete zatražiti od Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  Više informacija dostupno je ovdje.
 

Državna imovina 

Oslobađanje najamnine za državne nekretnine stradale u potresu
 
Obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države, a oštećenih u potresu, biti će oslobođeni najmoprimci i korisnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba. Odluku o tome donijela je Vlada dana 4. ožujka 2021. godine.
 
Najmoprimci i korisnici državnih nekretnina bit će oslobođeni plaćanja počevši od siječnja ove godine pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu.
 
Obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države, oslobođeni su najmoprimci, zakupoprimci i korisnici nekretnina koji imaju stupanj oštećenja neuporabljivo (oznake N1 i N2) te ne koriste prostor. 
  
Za sada je od plaćanja počevši od siječnja ove godine pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu oslobođeno 25 korisnika poslovnih prostora i 63 korisnika državnih stanova na upravljanju Društva.  
  
U tijeku je natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH 1/21 te su, s obzirom na istaknutu potražnju, oglašeni i poslovni prostori u Petrinji i Vrginmostu koji nisu stradali u potresima, a nalaze se u zgradama novije gradnje. Početna je cijena određena prema kriteriju jedinice lokalne samouprave i iznosi već od 10 kn/m2, odnosno 12 kn/m2, a Gradu Petrinji poslan je dopis za razmatranje kriterija za zakup.   
 
Sanacija državnih nekretnina
 

U Sisačko-moslavačkoj županiji pregledani su objekti sa 94 jedinice na upravljanju Društva Državne nekretnine, a u potresu je oštećeno 47 jedinica (stanova i poslovnih prostora koji su označeni žutom ili crvenom naljepnicom). Oštećene jedinice (ST i PP) koje su u portfelju Društva, osim onih navedenih za izradu elaborata u 100% vlasništvu RH, nalaze se u višestambenim zgradama, u kojima je RH jedan od suvlasnika te će se poduzimati potrebne aktivnosti.  
 
Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom  i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada koje su u portfelju društva Državne nekretnine d.o.o. i u 100% vlasništvu RH provodi se po odlukama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a nakon što Društvo pribavi izrađeni elaborat o ocjeni postojećeg stanja građevinske konstrukcije, ukoliko je po nalazima elaborata određeno uklanjanje (potpuno ili djelomično).   
  
Za sada je izrađeno 5 elaborata za zgrade u Petrinji u kojim nalazima je određeno uklanjanje ili djelomično uklanjanje objekata. Nadalje, u postupku izrade je jedan elaborat za područje grada Karlovca (Zrinski trg 21/Šetalište Franje Tuđmana 11).  
  
Na temelju odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Stožera civilne zaštite u Petrinji su uklonjena/djelomično uklonjena dva objekta na adresama: Trg hrvatskih branitelja 2 i Trg Petra Preradovića 2.  
  
Preostala je odluka nadležnog tijela o djelomičnom uklanjanju još dva objekta u Petrinji - Trg Franje Tuđmana 10/1 (zaštićeno kulturno dobro) i Ulica Vladimira Nazora 16 (ulična i dvorišna zgrada).   
  
Istovremeno:
 

 • Bivše vojno skladište „Malinova“ dodijeljeno je na uporabu bez naknade Gradu Petrinji za potrebe uspostavljanja i djelovanje prihvatnog i distribucijskog centra za građevinski materijal te sustav civilne zaštite Grada Petrinje
 • Izdane suglasnosti: Gradu Sisku za postavljanje kućica i kontejnera u k.o. Novi Sisak i Sisak Stari, Gradu Glini za  privremeno deponiranje otpadnog materijala – šute u k.o. Glina i Gradu Petrinji za privremeno skladište građevnog materijala/otpada od rušenja u k.o. Kraljevčani
 • Ministarstvo je donijelo Odluku o davanju na uporabu nekretnine u vlasništvu RH Gradu Petrinju radi postavljanja dva specijalna šatora koji će služiti kao male montažne sportske dvorane i dva sanitarna kontejnera za potrebe sportaša

 
Državna geodetska uprava je na područjima pogođenim potresom obavila precizna kontrolna satelitska (GNSS) mjerenja koja su poslužila za određivanje pomaka tla.

Uspostavljen je mrežni geoinformacijski sustav „Potres“ koji je razvio Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Državnom geodetskom upravom i SDURDD-om. Sustav služi Stožeru CZ za praćenje stanja na terenu.

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".