Stanovnicima Vrgorca stiže pomoć u iznosu od 3,7 milijuna kuna

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila 3,7 milijuna kuna za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode uzrokovane poplavom pravnim i fizičkim osobama na području Grada Vrgorca.


Sredstva u iznosu od 3.700.000 kuna biti će dodijeljena Splitsko-dalmatinskoj županiji. Primatelj sredstava dužan je, po utrošku odobrenih sredstava, Ministarstvu financija i Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dostaviti izvješće o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih sredstava proračunske zalihe. Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva proračunske zalihe primatelj sredstava dužan je vratiti u državni proračun.

Pisane vijesti | Informacija