Plenković: Otvoreni smo za što više sugestija zastupnika

Sastavni dio današnje izvaredne sjednice Hrvatskoga sabora je i Konačni prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Osnovna novina zakona je uvođenje socijalnog kriterija pri sufinanciranju konstrukcijske obnove zgrada.

Premijer Andrej Plenković izjavio je uoči sjednice da će Vlada biti otvorena za što veći broj sugestija zastupnika i klubova u saborskoj raspravi o Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

“Pristup je isti kao i u prvom čitanju. Ovo je važan zakon za grad Zagreb, važan za obnovu, važan za sustavan, transparentan rad i financiranje i bit ćemo otvoreni za što veći broj sugestija koji će doći od saborskih zastupnika i klubova”, rekao je Plenković novinarima dolazeći na 2. izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.

Zakonom se definira model po kojem će konstrukcijsku obnovu u udjelu od 60 posto financirati država, 20 posto jedinice lokalne samouprave i 20 posto vlasnici nekretnina, a novost u odnosu na prvo čitanje je uvrštavanje u zakon socijalnih kriterija, odnosno dohodovnog i imovinskog cenzusa.  To konkretno znači da će iznosa od 20% sufinanciranja obnove bit će oslobođeni vlasnici nekretnina ako njihov dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvan-bračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka, i oni koji na dan potresa nisu imali imovinu ukupne vrijednosti veće od 200.000 kuna. 

U potpunosti će se financirati i konstrukcijska obnova invalidima Domovinskog rata te korisnicima socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje.

U konačni prijedlog zakona dodane su i sljedeće dopune:
 
 • hipoteka se upisuje i na posebni dio nekretnine
 • dana je mogućnost dobivanja novčane pomoći za popravak stubišta
 • RH će osigurati sredstva za konstrukcijsku obnovu u slučaju da to vlasnici, odnosno suvlasnici ne učine
 • obnovu zgrade javne namjene u potpunosti će financirati vlasnik i/ili osnivač odnosno pravna osoba ili tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje
 • odluke o isplati novčane pomoći donosi Ministarstvo
 • vlasnici, odnosno suvlasnici sredstva za konstrukcijsku obnovu te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća uplaćuju na račun Fonda za obnovu
 • dana je mogućnost obnove zgrade na kojima su bespravno rekonstruirani, odnosno uklonjeni konstrukcijski elementi zgrade, odnosno izvršene bespravne preinake koje utječu na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade ako vlasnik, odnosno suvlasnik pristane na vraćanje zgrade u stanje prije bespravne rekonstrukcije kojom se utječe na mehaničku otpornost i stabilnost te nakon što se izvrši osiguranje podmirenja svih troškova vezano uz to
 • ukoliko vlasnik odnosno suvlasnici zgrade ne podnesu zahtjev za donošenje odluke o obnovi ili ne prilože suglasnost većine suvlasnika ili je vlasnik nepoznat ili nepoznata boravišta prema zgradi se postupa u skladu s propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor građenja
 • dana je obveza Ministarstvu, Gradu Zagrebu te županijama da osiguraju nekretnine za privremeno skladištenje građevnog otpada nastalog kao posljedica potresa
 • predviđeno je donošenje pravilnika kojim će se pobliže urediti sadržaj i tehnički elementi projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade i projekta za uklanjanje zgrade i projekta gradnje zamjenske obiteljske kuće
 • uređeno je kome se dostavlja završno izvješće nadzornog inženjera te da će sadržaj istoga biti razrađen programom mjera
 • izmijenjene su definicije cjelovite obnove i obiteljske kuće
 • uređeno je da u slučaju gradnje zamjenske obiteljske kuće vlasnici, odnosno suvlasnici participiraju u troškovima obnove
 • uvršteno je da su sadržaj prvog programa mjera konzervatorske smjernice za zgrade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje se ne obnavljaju u cijelosti
 • dodan je član Stručnog savjeta seizmolog

Saborsku raspravu uživo možete pratiti putem Internet TV Hrvatskoga sabora 
 
Izvor: HINA

Pisane vijesti | Informacija | Potres