Državni tajnici i pomoćnici ministra

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi. Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.

U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine imenovani su državni tajnici:


Pomoćnici ministra:

  • mr.sc. Danijel Žamboki, dipl.oec. (životopis)
  • Doc.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geodezije (životopis)
  • Doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, dipl.ing.građ. (životopis)
  • Sanja Šaban, dipl.ing.arh. (životopis)