Sanacija klizišta

U prostoru Hrvatskih voda u Zagrebu, 2. srpnja 2019. godine održano je svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije i radova sanacije klizišta koja obuhvaćaju 112 klizišta ukupne vrijednosti 54,9 milijuna kuna od čega 32,5 milijuna kuna sufinanciraju Hrvatske vode. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je, u cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta, početkom 2018. godine provelo javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta temeljem kojeg je sufinancirano 37 projekata (izvođenje radova na sanaciji klizišta i/ili izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta) za što je u Državnom proračunu za 2018. godinu bilo osigurano 10 milijuna kuna. Sufinanciralo se do najviše 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do najviše 600.000 kuna.
 
Također, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje Ministarstvo je osiguralo i rješavanje stambenog pitanja svima onima kojima su kuće srušene ili oštećene klizanjem padine brda Djed 13. ožujka 2018. godine u Hrvatskoj Kostajnici. Zbrinjavanje obitelji provedeno je sukladno Zaključku i Odluci Vlade Republike Hrvatske iz srpnja 2018. godine . Na području Hrvatske Kostajnice za potrebe zbrinjavanja obitelji obnovljeno je 6 kuća i jedan stan a Ugovori o darovanju nekretnina u trajno vlasništvo obiteljima su u Hrvatskoj Kostajnici uručeni 15. travnja 2019. godine. 

U cilju transparentne provedbe postupka darovanja obnovljenih kuća ugroženim stanovnicima Hrvatske Kostajnice, Vlada Republike Hrvatske je 15. ožujka 2019. godine usvojila Odluku o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice. U postupku izrade Programa provedeno je javno savjetovanje u siječnju 2019. godine.

U svrhu zbrinjavanja i ostalih obitelji kojima su kuće stradale ili su oštećene u klizanjima tla i na drugim područjima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo je u srpnju 2018. godine objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada koji su ugroženi zbog klizanja tla i u drugim područjima Republike Hrvatske, na koji se odazvalo ukupno 75 obitelji uključujući i obitelji iz Hrvatske Kostajnice. Izvršene su potrebne analize zaprimljenih zahtjeva, te se očekuje usvajanje Programa stambenog zbrinjavanja i drugih stanovnika Republike Hrvatske, koji su se odazvali Javnom pozivu i ispunjavaju uvjete za stambenim zbrinjavanjem. U tijeku je pregled lokacija klizišta nakon čega će se odrediti primjereni način zbrinjavanja stanovnika.

Za eventualna pitanja i dodatne informacije vezane uz ovu temu možete nam se obratiti na telefon: 01/3782-147 ili putem e-pošte: klizista@mgipu.hr


Dodatne informacije: