Sanja Šaban, dipl.ing.arh.Pomoćnica ministra
Rođena 1959. u Zagrebu
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
Tel: 01/3712 719
Faks: 01/3782 872SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE
 
 • 2006. - doktorski znanstveni studij 'Graditeljsko nasljeđe' pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu
 • 1987. - poslijediplomski studij 'Graditeljsko nasljeđe'
 • 1985. - diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu


PROFESIONALNA KARIJERA

 • od 11. veljače 2019. do danas - pomoćnica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja
 • 2016.-2019. - Institut IGH, d.d., Zavod za stručni nadzor i vođenje projekata, voditeljica projekata
 • 2013.-2016. - Ministarstvo kulture, pomoćnica ministra kulture za područje zaštite kulturnih dobara RH
 • 2007.-2013. - Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, voditeljica radne grupe za studije i prostorne planove  
 • 2006.-2007. - Nesek, d.o.o., voditeljica Odjela za prostorno planiranje
 • 2004.-2006. - Gradski zavod za prostorno uređenje, načelnica Odjela za planiranje urbanističkog razvoja Grada
 • 1999.-2004. - Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, viša stručna savjetnica u Upravi za prostorno uređenje
 • 1985.-1999. - projektantica, privatni sektor


STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • 2017. - izbor u nastavno zvanje predavač – znanstveno područje tehničke znanosti, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje
 • 2016. - UNDP, međunarodni konzultant za područje graditeljstva
 • 1999. - položen državni stručni ispit za zadatke i poslove u području prostornog uređenja i graditeljstva
 • 1986. - položen stručni ispit za obavljanje poslova u izgradnji objekata

 
ČLANSTVA

 • IFHP - International Federation for Housing and Planning
 • Hrvatska komora arhitekata (članstvo u mirovanju)


STRANI JEZICI

 • engleski
 • talijanski