Doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, dipl.ing.građ.Pomoćnica ministra za graditeljstvo, procjene vrijednosti nekretnina i energetsku učinkovitost u zgradarstvu
rođena 11. svibnja 1979. g. u Zagrebu
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
Tel: 01/3782 123
Faks: 01/3782 106


SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE

 • 2014. – doktor znanosti, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. – magistar znanosti, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. – diplomirala na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 


PROFESIONALNA KARIJERA

 • od srpnja 2017. do danas - pomoćnica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja
 • 2014. – 2017. – docent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007. – 2014. – asistent-znanstveni novak na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. – 2007. – stručni suradnik na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. – 2017. – suradnik voditelja građevinskih projekata
 • od 2014. – sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina
 • od 2011. – energetski certifikator zgrada
 • od 2008. – ovlašteni inženjer građevinarstva
 • od 2004. – znanstvenik, http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300073
 • od 2016. – evidentirana kao voditelj projekata pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva


STRANI JEZICI

 • engleski (aktivno)
 • njemački (pasivno)


OSTALO

 • vodila i izrađivala Projekte organizacije građenja, stručni nadzor te sudjelovala kao konzultant iz područja organizacije, upravljanja, tehnologije i ekonomike građenja
 • aktivno sudjelovala u radu više udruga (HSGI, DGIZ, HKIG, HUUP, HUOG)