Danijel Meštrić, mag.ing.aedif.


Državni tajnik
rođen 6. kolovoza 1975. u Varaždinu
Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
Tel: 01/3712 714
Faks: 01/3772 555 

SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE
 
 • 2001.- diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu


PROFESIONALNA KARIJERA

 • srpanj 2017. do danas - državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
 • 2016. - 2017. - zamjenik pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo u Varaždinskoj županiji
 • 2012. - 2016. - pomoćnik ministra graditeljstva i prostornoga uređenja
 • 2010. - 2011. - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Varaždinskoj županiji
 • 2002. - 2009. - glavni inženjer u GT INŽENJERING d.o.o. Varaždin
 • 2001. - 2002. - načelnik Općine Gornji Kneginec 

        OSTALO:

 • predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj 
 • predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije
 • v.d. direktor Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske, Koprivnica 


STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • položen stručni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu
 • položen državni stručni ispit


STRANI JEZICI

 • engleski
 • njemački