Savjetnik za informacijsku sigurnost

Savjetnik za informacijsku sigurnost imenovan je od strane ministra na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 150/11, 112/13, 93/16 i 104/16) i članka 2., 4. i 7. Pravilnika o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost (Narodne novine broj 30/11).

Savjetnik za informacijsku sigurnost obavlja poslove usklađivanja, nadzora, edukacije i koordinacije provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti sukladno pravilnicima koji uređuju područja informacijske sigurnosti: sigurnosna provjera, fizička sigurnost, sigurnost podataka, sigurnost informacijskog sustava i sigurnost poslovne suradnje. 


Savjetnik za informacijsku sigurnost:
Davor Buzov, dipl.ing. sigurnosti
Tel: 01/3712 834
e-pošta: davor.buzov@mgipu.hr     

Dokumenti