Povjerljiva savjetnica za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika

Povjerljiva savjetnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja je ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika.

Državni službenik ili namještenik zaposlen u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja može joj se obratiti u slučaju neželjenog ponašanja kojim se narušava njegovo dostojanstvo (ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome, uvrede, prijetnje, psovke, omalovažavanje, seksističko ponašanje, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili davanje dezinformacija, dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka, diskriminacija na temelju boje kože, rase, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja i sl.). 

Povjerljiva savjetnica dužna je, ovisno o naravi i težini povrede odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprečavanja nastanka uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i ponašanja kojim se narušava dostojanstvo osobe službenika i namještenika Ministarstva, ako utvrdi da ono postoji.   


Povjerljiva savjetnica:
Marina Denona Krsnik, prof.njem. i eng. jezika
Tel: 01/3782 403
e-pošta: marina.denonakrsnik@mgipu.hr   


 

Dokumenti