Povjerenica za etiku

Etičkim kodeksom državnih službenika (Narodne novine 40/11, 13/12) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Ukoliko građani, pravne osobe ili državni službenici smatraju da je ponašanje pojedinog državnog službenika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja protivno odredbama Etičkog kodeksa mogu se obratiti povjerenici za etiku ovoga Ministarstva.

Zadaća povjerenice je da prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Prijava odnosno pritužba na rad državnog službenika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte na sjedeći kontakt:  


Povjerenica za etiku:
Sonja Ivoš, prof. sociologije
Tel: 01/3782 143
e-pošta: sonja.ivos@mgipu.hr

 

Zamjenica povjerenice za etiku:
Gorana Lukić, dipl.iur.
Tel: 01/3782 448
e-pošta: gorana.lukic@mgipu.hr