Osoba zadužena za financijske nepravilnosti

Osoba zadužena za financijske nepravilnosti u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja imenovana je na temelju odredbi članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06).

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obavezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara,
  2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija, 
  3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru. 


Osoba zadužena za financijske nepravilnosti:
Snježana Kovač
Tel: 01/3782 459
Fax: 01/3782 113
e-pošta: snjezana.kovac@mgipu.hr

Dokumenti