Subvencioniranje stambenih kredita u 2017.g.

  • realizirano i odobreno: 2.320 zahtjeva za subvencioniranje kredita
  • rođeno: 253 djece
  • prosječna životna dob korisnika kredita: 33 godine
  • prosječna površina stana: 92,85 m2
  • prosječna cijena nekretnine po m2: 987,43 €/m2
  • prosječna cijena nekretnine ukupno: 77.612,83 €
  • prosječni rok otplate kredita: 20 godina
  • prosječna nominalna kamatna stopa: 3,27 %
  • prosječna efektivna kamatna stopa: 3,43 %
  • prosječan subvencionirani anuitet: 1.473,39 kn ili 195.32 €