Kupovina građevinskog materijala

Gradite uz najpovoljnije uvjete kreditiranja:

 • bez jamaca i učešća
 • rok otplate do 31 godinu
 • prosječna kamata cca. 2,65 %
 • založno pravo na zemljištu ili na zamjenskoj nekretnini
 • sigurna realizacija projekta (APN i Banke)


Preduvjeti kreditiranja:

 • Vlastito zemljište
 • Građevinska dozvola
 • Kreditna sposobnost


Od ideje do realizacije, od zemljišta do gotovog objekta:

 • preuzimite upute i materijale za realizaciju kredita osobno u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) ili putem internetskih stranica: http://apn.hr
 • kreditni zahtjev, vlasnički list, građevinsku dozvolu zainteresirani dostavljaju u APN
 • APN izdaje Uvjetnu suglasnost podnositelju Zahtjeva
 • temeljem uvjetne suglasnosti APN-a, Banka izdaje zainteresiranom kandidatu kreditnu sposobnost
 • korisnik kredita ugovara projektiranje, građenje i nadzor, a potpisane Ugovore dostavlja u APN, dok u slučaju zamjenske nekretnine i kreditiranja kupnje građevinskog materijala dostavlja samo troškovnik radova izgradnju građevine
 • korisnik kredita potpisuje Ugovor o kreditu s bankom i Ugovor o kreditu s APN-om
 • kredit se realizira nakon upisa založnog prava na zemljištu ili zamjenskoj nekretnini temeljem ispostavljenih situacija i računa (u slučaju upisa založnog prava na zemljištu na kojem se gradi građevina) ili direktno na račun korisnika kredita (u slučaju upisa založnog prava na zamjenskoj nekretnini).


Građevinski materijal Program “C”

Maksimalni iznos kredita koji se može odobriti je 65.000,00 €, a minimalni 9.000,00 € ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Kredit se korisniku odobrava na rok do 30 godina + 1 godina počeka. Iznos kredita po m² netto korisne površine je 361,82 € (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).

 

Dodatne informacije: