Kreditiranje izgradnje obiteljskih kuća

Gradite uz najpovoljnije uvjete kreditiranja

 • bez jamaca i učešća
 • rok otplate do 31 godinu
 • prosječna kamata cca. 2,9 %
 • založno pravo na zemljištu ili  na zamjenskoj nekretnini
 • sigurna realizacija projekta (APN i Banke)


Preduvjeti kreditiranja: 

 • Vlastito zemljište
 • Građevinska dozvola
 • Kreditna sposobnost


Od ideje do realizacije, od zemljišta do gotovog objekta 

 • preuzimite upute i materijale za realizaciju kredita osobno u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) ili putem internetskih stranica: http://apn.hr
 • kreditni zahtjev, vlasnički list te građevinsku dozvolu, dostavite u APN
 • APN izdaje Uvjetnu suglasnost podnositelju Zahtjeva
 • temeljem uvjetne suglasnosti APN-a, banka izdaje zainteresiranom kandidatu, kreditnu sposobnost
 • korisnik kredita ugovara projektiranje, građenje i nadzor, a potpisane Ugovore dostavlja u APN, dok u slučaju zamjenske nekretnine i kreditiranja kupnje građevinskog materijala dostavlja samo troškovnik radova za izgradnju građevine
 • korisnik kredita potpisuje Ugovor o kreditu s bankom i Ugovor o kreditu s APN-om
 • kredit se realizira nakon upisa založnog prava na zemljištu ili zamjenskoj nekretnini, dok se isplate vrše temeljem ispostavljenih situacija i računa (u slučaju upisa založnog prava na zemljištu na kojem se gradi građevina) ili direktno na račun korisnika kredita (u slučaju upisa založnog prava na zamjenskoj nekretnini).


Izgradnja i rekonstrukcija obiteljskih kuća Program “B”

Maksimalni iznos kredita koji se može odobriti je 145.000,00 €, a minimalni 9.000,00 € ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Kredit se korisniku odobrava na rok do 30 godina + 1 godina počeka a iznos kredita po m² netto korisne površine je 804,04 €  (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).
 

Dodatne informacije: