Registar brownfield područja u Republici Hrvatskoj

"Registar brownfield područja u Republici Hrvatskoj" uspostavlja se u cilju inventarizacije, vrednovanja i praćenje stanja brownfield područja te stvaranja preduvjeta za kreiranje poticajnih mjera za ulaganja koja će područja bivših industrijskih područja, vojnih kompleksa, napuštenih turističkih objekata i sl. prenamijeniti ili revitalizirati u višenamjenske moderne gradske strukture, nova industrijska postrojenja ili moderne turističke komplekse.

Registar je web aplikacija kojoj se pristupa putem uobičajenih web preglednika, što podrazumijeva da nije potrebna bilo kakva instalacija programskih paketa.

Ovlašteni korisnici Registra brownfield područja u Republici Hrvatsloj: MGIPU, zavodi za prostorno uređenje, razvojne agencije, JLS, ministarstva i agencije, a podaci iz Registra po unosu bit će javno dostupni za prikaz kao prostorni sloj s pripadajućim opisom na geoportalu ISPU-a.