ePlanovi

Modul ePlanovi je najsloženija aplikacija ISPU-a u koju će se unositi prostorni slojevi i pripadajuće odredbe prostornih planova na snazi i u izradi, u propisanim formatima, strukturirani prema pravilniku o prostornim planovima i odgovarajućem modelu podataka. Osim toga, unosit će se metapodaci i prateća dokumentacija o postupku izrade i donošenja planova. 

U prvoj fazi, do kraja 2015. godine, uspostavljene su temeljne funkcionalnosti ePlanova: učitavanje, prikaz i upravljanje prostornim slojevima, skupno i pojedinačno ažuriranje atributa, obrasci za unos metapodataka o postupku izrade i donošenja planova, procedure u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), verifikacija i objava planova na geoportalu ISPU-a, kao i arhiviranje prostornih planova i dr. Uz to, sastavni dio modula je Katalog prostornih tema, odnosno „elektronička verzija“ pravilnika o prostornim planovima, koji kroz sustav kodiranja ulaznim slojevima prostornih planova dodjeljuje standardiziranu simbologiju i dio atributnih podataka, čime se postiže ujednačenost prikaza planova i jednoznačnost odredbi. 

Sustav prepoznaje vrste planova i razine planiranja kako propisuje zakonodavstvo, te proceduralne korake po fazama izrade i donošenja.

U sljedećim fazama razvoja ugradit će se dodatne funkcionalnosti: npr. za ispis službenih karata prostornih planova, generiranje odluka o donošenju plana i odredbi plana, zatim za automatiziranu kontrolu uvoza podataka prema unaprijed utvrđenim pravilima i dojavu pogrešaka koje treba ispraviti, izradu izvještaja i dr. te poboljšati neke postojeće funkcionalnosti.

Dodatne aktivnosti na uspostavi sustava uključit će edukaciju svih subjekata u postupku izrade i donošenja planova (stručni izrađivači, nositelji izrade i dr.) o metodologiji pripreme podataka i slojeva te o radu s modulom, kao i opsežan rad na nastavku izrade odgovarajućih podzakonskih akata i tehničkih uputa.