ePlanovi - editor

"ePlanovi - editor“ je pilot-programsko rješenje za pripremu baze podataka Državnog plana prostornog razvoja, odnosno prostornih slojeva strukturiranih i oblikovanih prema Pravilniku o Državnom planu prostornog razvoja ("Narodne novine" broj 122/15). Njime se omogućava pregledavanje, crtanje/unos i uređivanje, ažuriranje, brisanje, verifikacija te pretraživanje prostornih slojeva u cilju omogućavanja pripreme topološki urednih prostornih slojeva za učitavanje u modul ePlanovi.

Pilot-programsko rješenje dostupno je stručnom izrađivaču Državnog plana prostornog razvoja, a u budućnosti, po dovršenju Pravilnika o prostornim planovima, pokrenut će se razvoj programskog rješenja koje će omogućiti izradu prostornih slojeva svih vrsta prostornih planova i biti besplatno dostupno registriranim korisnicima, odnosno stručnim izrađivačima prostornih planova koji imaju važeću suglasnost MGIPU za izradu prostornih planova, čime će se bitno olakšati njihov rad.