ePlanovi - editor

Modul je zamišljen je kao pilot-programsko rješenje za pripremu baze podataka Državnog plana prostornog razvoja (dalje u tekstu: DPPR), odnosno prostornih slojeva strukturiranih i oblikovanih prema Pravilniku o DPPR-u (NN 122/15). Njime se omogućava pregledavanje, crtanje/unos i uređivanje, ažuriranje, brisanje, verifikacija te pretraživanje prostornih slojeva u cilju omogućavanja pripreme topološki urednih prostornih slojeva za učitavanje u modul ePlanovi.

Pilot-programsko rješenje bit će dostupno stručnom izrađivaču DPPR-a, a u budućnosti, po dovršenju Pravilnika o prostornim planovima, planirano je proširenje koje će omogućiti izradu prostornih slojeva svih vrsta prostornih planova i biti besplatno dostupno registriranim korisnicima, odnosno stručnim izrađivačima prostornih planova koji imaju važeću suglasnost MGIPU za izradu prostornih planova, čime će se bitno olakšati njihov rad.