eInspekcija

Modul eInspekcija, kao i ostali moduli ISPU-a, izrađuje se kao web-aplikacija, dakle bez posebne instalacije na računala korisnika. U manjem opsegu funkcionalnosti i uz instalaciju, bit će dostupan i za mobilne uređaje. Navedeni sustav povezuje korisnike, građevinske inspektore u područnim uredima i područnim jedinicama građevinske inspekcije raspoređenim u županijama i Gradu Zagrebu i središnju službu pri MGIPU. Sustav građevinskim inspektorima omogućava i olakšava pripremu, vođenje i rješavanje inspekcijskih predmeta, pruža uvid u stanje inspekcijskih postupaka za sve dionike i korisnike sustava, omogućava sustavno planiranje i vođenje inspekcijskih pregleda, odnosno postupaka, kao i izvršenja inspekcijskih rješenja.

Sustav eInspekcije povezan je s drugim sustavima MGIPU-a i državnih institucija koje raspolažu sa podacima koji su od interesa za građevinsku inspekciju kako bi omogućio pristup potrebnim informacijama za inspektore tijekom obavljanja službene dužnosti.

Dio podataka o inspekcijskim postupcima građevinske inspekcije iz modula eInspekcija bit će dostupan građanima i ostalim zainteresiranima putem geoportala ISPU-a.