eDozvola

Modul eDozvola je, uz eKatalog, prvi modul ISPU-a koji je krenuo s radom 2014. godine. Do početka 2017. godine, u rad eDozvole su uključene sva upravna tijela koja izdaju akte za gradnju u RH, osim tijela Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, koja imaju vlastite sustave koji će se također u sljedećim fazama povezati s eDozvolom.

Tijekom 2016. godine eDozvola je nadograđena, a tijekom 2018. provode se daljnje aktivnosti razvoja radi poboljšanja rada, učinkovitijeg povezivanja dijelova sustava u cjelinu, te povezivanje sustava drugih javnopravnih tijela kao potpuno funkcionalnih dijelova eDozvole.

Kao dopuna eDozvoli, uspostavit će se eArhiv dozvola, (pod)modul za unos akata za građenje izdanih prije uspostave eDozvole i metapodaka o njima koji će tako biti dostupni nadležnim tijelima za daljnja postupanja.

https://dozvola.mgipu.hr/naslovna