eArhiv

Modul eArhiv je nadogradnja postojećeg sustava eDozvola, za uvoz digitalizirane arhivske građe odnosno akata za građenje izdanih prije uspostave eDozvole, te za pohranu, pregled i pretraživanje pripadajućih metapodataka, kao i njihovo georeferenciranje.

Za potrebe uspostave eArhiva provodi se digitalizacija fizičke dokumentacije koja se opisuje odgovarajućim meta podacima.

Dokumentacija na taj način uvedena u sustav korisnicima će biti dostupna u digitalnom obliku i podijeljena na osnovnu i osjetljivu arhivu. Građa iz osnovne arhive će se moći izvesti iz sustava s originalnim izgledom sadržaja, dok će se građa iz osjetljive arhive moći u sustavu koristiti samo s vidljivom oznakom na sadržaju.

Lokacije izdanih akata, metapodaci i dio same digitalizirane građe bit će javno dostupni i na geoportalu ISPU-a.