Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo cjelovit je sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba.

Načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo uređena su u Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Jedinice lokalne samouprave i osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti u provedbi ovoga Zakona postupaju u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.


Dodatne informacije:

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
  • ​Zajedničko mišljenje vezano uz primjenu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu - provedba postupaka javne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti