Ispitni rokovi

Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji odgađa se polaganje stručnih ispita do daljnjega! 


Strukovno područje arhitekture

Tajnica ispitnog povjerenstva: Dragana Olujić
e-pošta: dragana.olujic@mgipu.hr
tel: 01/ 3782 471

Ispitni rokovi:
 

Strukovno područje građevinarstva 

Tajnica ispitnog povjerenstva: Gordana Metessi
e-pošta: gordana.metessi@mgipu.hr
tel: 01/3782 124

Svi kandidati koji su položili stručni ispit iz strukovnog područja građevinarstva na roku  10.3.2020. i čekaju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, neka se jave tajnici  ispitnog povjerenstva radi dogovora.

Ispitni rokovi:
 

Strukovno područje elektrotehnike

Tajnica ispitnog povjerenstva: Nives Coce
e-pošta: nives.coce@mgipu.hr
tel: 01/ 3782 492

Ispitni rokovi:
 

Obavijest kandidatima:

Za pristupnike VSS spreme

Mole se kandidati  visoke stručne spreme (VSS) da u obrascu SIG-1, Zahtjeva za polaganje navedu jedno od užih područja struke:
 
 1. Postrojenja u elektroprivredi
 2. Postrojenja i instalacije u industriji, zgradarstvu, prometu i dr.
 3. Oprema i instalacije u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere
 4. Telekomunikacije
 5. Radijske komunikacije
 6. Mjerenje, upravljanje i nadzor industrijskih procesa
 7. Ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu

Za sve stručne spreme

Mole se svi kandidati da kod vrste poslova na obrascu SIG-1, Zahtjeva za polaganje navedu samo jednu vrstu poslova za koje polažu stručni ispit:
 
 1. Sudionik u gradnji
 2. Stručni poslovi prostornog uređenja
 3. Poslovi sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture
 4. Upravni poslovi prostornog uređenja
 5. Ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu

Strukovno područje strojarstva   

Tajnik ispitnog povjerenstva: Damir Štimac
e-pošta: damir.stimac@mgipu.hr
tel: 01/ 3782 183
 
Ispitni rokovi:
 
 • 26.03.2020. - popis kandidata - zadnji rok za odgodu ispita 19.03.2020.
   

Obavijest kandidatima:

Za pristupnike svih stručnih sprema

Mole se svi kandidati da kod vrste poslova na obrascu SIG-1, u zahtjevu za polaganje stručnog ispita, navedu samo jednu vrstu poslova za koje polažu stručni ispit:
 
 1. Sudionik u gradnji i
 2. Ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu

Samo za pristupnike VSS spreme ili najmanje 300 ECTS bodova

Mole se kandidati, visoke stručne spreme (VSS) ili sa najmanje 300 ECTS bodova, da u obrascu SIG-1, kod popunjavanja zahtjeva za polaganje stručnog ispita, navedu jedno od užih područja struke:
 
 1. Energetika
 2. Tlačna oprema
 3. Instalacije
 4. Konstrukcije i procesna tehnologija
 5. Ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu