Strane osobe koje trajno obavljaju djelatnost gradnje u Republici Hrvatskoj

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine", br. 78/15, 118/18 i 110/19) i drugim posebnim propisima.

Ujedno skrećemo pozornost da se pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje na stranu pravnu osobu koja obavlja djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Za sva dodatna pitanja molimo obratite se srijedom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati na broj: 01/3782-444