Obnova zgrada oštećenih potresom

Stranica ažurirana 14. siječnja 2021. godine

NOVO! Na sjednici Vlade održanoj 14. siječnja 2021. godine, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat predstavio je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Više...
 

U potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju oštećeno je 25 tisuća zgrada, što privatnih, što javne namjene. Nakon potresa neuporabljivo je, ili privremeno neuporabljivo, više od 6 tisuća zgrada, među kojima su dječji vrtići, osnovne škole, srednje škole, fakulteti, instituti, znanstvene ustanove i ustanove kulture. Oko 1,5 posto oštećenih zgrada javne je namjene, a 98,5 posto su zgrade u privatnom vlasništvu. Razmjeri šteta procijenjeni su na 86 milijardi kuna, što je oko 60 posto godišnjeg državnog proračuna.

Novi potres koji je 28. i 29. prosinca 2020. godine pogodio područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije i Zagrebačke županije prouzročio je novu štetu koju tek treba utvrditi. U tijeku su preliminarni pregledi potresom oštećenih objekata. 

Nakon preliminarnih pregleda zgrada te utvrđivanja stvarne štete potrebno se posvetiti stambenom zbrinjavanju stanovništva koje se ne može vratiti u svoje domove. U tijeku su pripremne radnje za ugovaranje projekata uklanjanja i radova uklanjanja, za objekte koji se trebaju rušiti.  Pokrenuta je izrada IT rješenja za praćenje postave privremenog smještaja i potrebnih priključaka.  
Za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Petrinje Ministarstvo graditeljstva je na raspolaganje dalo skladišni negrijani prostor s armiranobetonskom konstrukcijom (cca 400 m2) na području Brezja u Petrinji. 


Otvoren call-centar za prijave 0800 2021

Građani s područja pogođenih potresom, koji su pretrpjeli štetu na imovini, mogu prijaviti oštećenja popunjavanjem UPITNIKA. Podaci iz upitnika unose se u središnju bazu podataka koja služiti za pregled građevina nakon potresa. Otvoren je i pozivni centar za prijavu 0800 2021.

  Pozivamo ovim putem i volontere stručnjake za građevinske konstrukcije koji su voljni pomoći u obavljanju procjene uporabljivosti da nam se jave.
 
Obrasci prijava dostupni su putem sljedećih linkova: 
 

Svrha preliminarne stručne procjene uporabljivosti građevine je što skorije detektiranje stvarnih oštećenja te izdavanje preporuka mogu li se građani vratiti u svoje domove ili je građevina neupotrebljiva (ili privremeno neupotrebljiva) i nije za boravak ljudi.

Dakle, glavna zadaća call centra 0800 2021 je da prikuplja prijave za procjenu upotrebljivosti građevina koje su stradale u potresu kao i da zaprima prijave volontera specijalista koji su spremni raditi procjene uporabljivosti građevina za sva područja pod potresom. Obnovu oštećenih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije tek treba pravno definirati stoga valja razlikovati ovaj pozivni centar u odnosnu na drugi paralelni proces koji se odvija vezano uz obnovu zgrada stradalih u potresu u ožujku 2020. godine na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Ovih dana na terenu se nalazi više od 700 statičara koji predano rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima. Rezultati procjena oštećenja građevina nakon potresa dostupni su u realnom vremenu na internetskim stranicama Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo: https://www.hcpi.hr/ 

Volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima osigurana je isplata naknade putnih troškova i dnevnica, sukladno zaključku Vlade. 
 
Uz volontere statičare koji obavljaju preliminarne preglede zgrada osnovan je i tim inženjerskih geologa i geotehničara (14 ljudi sa Građevinskog fakulteta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu) za terenske izvide klizišta i druge hazardne pojave na površini (vrtače, rasjedne pukotine, likvefakciju) na području Sisačko-moslavačke županije. Tim raspolaže znanjima i alatima za sustavnu evidenciju prijetnji i rizika kroz terensku inženjerskogeološku/ geotehničku prospekciju.  Svrha izvida je procjena opasnosti i rizika, a kao informacija za procjene šteta, interventne i druge mjere.  Obilazak i analiza podataka planira se provesti na području od cca 1250 km2 (Glina, Sisak, Petrinja i okolica). Analiza prikupljenih podataka će se staviti na raspolaganje Ministarstvu i drugim nadležnim institucijama i službama. 
 

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Obrasci zahtjeva dostupni su na web stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te se isti uz pripadajuću dokumentaciju predaju Ministarstvu. Nakon donošenja, Odluka o obnovi prosljeđuje se u Fond za obnovu kao glavno provedbeno tijelo za obnovu.

Ukratko o postupku

Za sve infomacije vezane uz obnovu zgrada oštećenih u potresu na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije kao i za informacije o podnošenju zahtjeva za obnovu građani se mogu obratiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine svaki radni dan u vremenu od 9 do 14 sati na broj 01/3782 117.   
 
 

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

Vlada je osnovala Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu dana je ovlast za rukovođenje radom Stožera u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.  Njegovim zamjenicima imenovani su potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Cilj osnivanja Stožera je strukturiranje svih aktivnosti na potresom pogođenom području. 

Sve aktivnosti vezane uz rad stožera odnosno  objedinjene informacije o otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom uključujući i informacije o mogućnosti privremenog smještaja dostupne su na: https://potresinfo.gov.hr/

Horvat: Krećemo u brzu obnovu Hotela Panonija za smještaj 160 ljudi

Dana 9. siječnja 2021. godine obavljen je detaljan pregled sisačkog Hotela Panonija, koji je nakon potresa označen narančastom naljepnicom s uputom za detaljan pregled. Utvrđeno je da osnovni konstrukcijski dijelovi nisu oštećeni i da je hotel statički siguran za prihvat oko 160 stanovnika Siska i okolice. Nakon dogovora s gradonačelnicom te uz angažman poduzetnika sisačkoga kraja, krenut će se s njegovom obnovom kako bismo ga priveli svrsi te započeli s preseljenjem dijela građana iz školske sportske dvorane u hotel. 

Pojedinačni smještaj

  • za dodjelu kućice ili kontejnera građani se mogu obratiti: Mjesno nadležnim Stožerima civilne zaštite
  • za područje Siska: 099 530 43 21 od 8 do 19 sati ili na e-mail: kontejneri@sisak.hr

Obitelji čiji su objekti stradali u potresom pogođenim područjima i nemaju adekvatan smještaj mogu pomoću obrasca podnijeti prijavu za privremeni smještaj u državnoj imovini.

Obrasce prijave za privremeni smještaj možete preuzeti i popuniti u sjedištima jedinica lokalne samouprave, dakle sjedištima gradova i općina potresom stradalih područja.

Obrazac prijave možete preuzeti i u područnoj službi Petrinja (Trg Matice Hrvatske 18, e-mail:petrinja@sduosz.hr) i Karlovac (Radićeva 27, e-mail: karlovac@sduosz.hr).

Više informacija dostupno je na: https://potresinfo.gov.hr/pojedinacni-smjestaj/96

Organizirani smještaj

Ukoliko građani žele otići u organizirani smještaj, mogu nazvati pozivni centar Hrvatskog Crvenog križa na 0800 1188 kako bi saznali slobodne kapacitete smještaja ili se javiti na lokaciju na kojoj nalazi organizirani smještaj. Više informacija dostupno je na: https://potresinfo.gov.hr/informacije-88/organizirani-smjestaj/95  


Pravna pomoć stradalima od potresa

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu aktivno se uključila u pružanje pravne pomoći stradalima i oštećenima u potresu na području Siska, Gline i okolice. Osnova je zasebna ad hoc grupa koja će pomoći strankama pravodobno i potpuno ispuniti obrasce i prijaviti štetu, ali pružiti i ostale osnovne pravne informacije u vezi sa saniranjem posljedica potresa.
 
Zainteresirane stranke mogu se javiti od ponedjeljka do petka od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na telefon +385 97 6529 903. Više informacija dostupno je ovdje.


Sredstva za sanaciju objekata oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

Vlada je donijela prve odluke o sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna. Od spomenutih sredstava 100 milijuna kuna osigurano je za Sisačko-moslavačku županiju, 10 milijuna kuna za Zagrebačku županiju, dok se po zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji iz sredstava Fonda doznačuje po 5 milijuna kuna.
 
31. prosinca 2020. godine održana su dva sastanka s predstavnicima županija, jedan sa županom Kožićem po pitanju raspodjele sredstava u Zagrebačkoj županiji te drugi sa županom Žinićem po pitanju raspodjele sredstava u Sisačko-moslavačkoj županiji, a na sastancima su i potpisane odluke o raspodjeli sredstava. Sredstava koja će im dodijeliti, županije će moći koristiti za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa. Više informacija o raspodjeli sredstava pročitajte OVDJE..
 

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".