Obavijesti korisnicima sustava eDozvola

  • 14.08.2020. - Obavještavamo korisnike aplikativnih sustava Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da su u nedjelju, 16. kolovoza 2020. od 9 do 12 sati zbog tehničkog održavanja u produkcijskoj okolini mogući povremeni kraći prekidi u radu. Zahvaljujemo na razumijevanju!
 


Korisnički priručnici i upute:


Digitalni potpis:

  • Link za provjeru nacionalnih i Europskih pouzdanih potpisa (provjera ispravno potpisanog projekta odnosno akta od nadležnog ureda)
  • Softverski paketi koje je potrebno instalirati za korištenje kartica (AKD):
  • Softverski paketi koje je potrebno instalirati za potpisivanje FINA certifikatom (nova verzija):
  • Softverski paket koje je potrebno instalirati za potpisivanje FINA certifikatom (stara verzija)
  • Važne napomene:
    Ukoliko na računalu koristite za prijavu i osobnu iskaznicu i poslovnu karticu obavezno moraju biti instalirana oba softvrerska paketa (kID Middleware i eID Middleware). Preporuča se da prvo deinstalirate softvrerski paket koji je na računalu, zatim restartitrate računalo, te instalirate softvrerske pakete obavezno po redu, prvi eID Middleware, a zatim kID Middleware. Po završenim instalacijama restartirajte računalo.
    Kada se prijavljujete karticom u vašem pregledniku (Crome, Firefox, Edge i dr.) vodite računa da kartica mora biti minimalno 10 sekundi u čitaču prije prijave kroz NIAS, da se preuzmu certifikati na računalo. Ukoliko se pojavila obavijest da kartica nije prepoznata (u pravilu se dešava kada se ne preuzmu certifikati), nažalost vaš preglednik (ovisno o verziji) je to stanje zapamtio i nećete se moći prijaviti, te je potrebno vaš preglednik zatvoriti i ponovno otvoriti.