Obavijesti korisnicima sustava eDozvola

  • 03.02.2020. - Obavještavamo korisnike sustava eDozvola da je privremeno došlo do poteškoća te da je pristup sustavu trenutno ograničen. Radimo na otklanjanju kvara te molimo korisnike za razumijevanje. Očekujemo da će sustav uskoro biti u punoj funkciji.
 


Korisnički priručnici i upute:

  • u tijeku je ažururanje priručnika i uputa


Digitalni potpis:

  • Link za provjeru nacionalnih i Europskih pouzdanih potpisa (provjera ispravno potpisanog projekta odnosno akta od nadležnog ureda)
  • Softverski paketi koje je potrebno instalirati za korištenje kartica (AKD):
  • Važne napomene:
    Ukoliko na računalu koristite za prijavu i osobnu iskaznicu i poslovnu karticu obavezno moraju biti instalirana oba softvrerska paketa (kID Middleware i eID Middleware). Preporuča se da prvo deinstalirate softvrerski paket koji je na računalu, zatim restartitrate računalo, te instalirate softvrerske pakete obavezno po redu, prvi eID Middleware, a zatim kID Middleware. Po završenim instalacijama restartirajte računalo.
    Kada se prijavljujete karticom u vašem pregledniku (Crome, Firefox, Edge i dr.) vodite računa da kartica mora biti minimalno 10 sekundi u čitaču prije prijave kroz NIAS, da se preuzmu certifikati na računalo. Ukoliko se pojavila obavijest da kartica nije prepoznata (u pravilu se dešava kada se ne preuzmu certifikati), nažalost vaš preglednik (ovisno o verziji) je to stanje zapamtio i nećete se moći prijaviti, te je potrebno vaš preglednik zatvoriti i ponovno otvoriti.