eDozvola

Putem sustava "eDozvola" zahtjevi za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina mogu se popuniti elektroničkim putem kao i pratiti status predmeta

Kako bi unaprijedili zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja od sredine 2014. godine u primjeni je jedinstveni informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju  akata za građenje tj. vođenju postupaka temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji  – “eDozvola”. Sustav je implementiran u upravnim odjelima županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja dozvola, izuzev  upravnih odjela Primorsko-goranske županije, Grada Zagreba i Grada Rijeke.

Podnositelji zahtjeva putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, omogućeno je dodavanje priloga i projekata te u svakom trenutku mogu vidjeti u kojoj je fazi rješavanje njihovih  zahtjeva.

Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu proceduru. Izgradnjom ovog sustava bitno se ubrzava postupak izdavanja akata za gradnju. Osim brzine rješavanja još je važnija kvaliteta jer ona jedina pruža pravnu sigurnost investitorima tj. podnositeljima zahtjeva. Funkcionalnosti sustava eDozvola osiguravaju ujednačen postupak dobivanja dokumenata za područje cijele Države, referentima omogućuju bržu obradu predmeta i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev.

U tijeku je nadogradnja sustava kojom će eDozvola ući u sustav e-Građani, priprema se digitalno potpisivanje, elektronička konferencija te online plaćanje pristojbi čime će sustav biti spreman za potpuno elektroničko poslovanje.

Službe za upravni nadzor Ministarstva i Građevinska inspekcija mogu u svakom trenutku izvršiti uvid u svaki predmet što predstavlja financijsku uštedu u smislu troškova puta te ubrzava postupanje tih tijela. Zahvaljujući sustavu, na jednom mjestu dostupan je podatak o svim građevinskim zahvatima u Hrvatskoj bilo da su za njih izdana odobrenja ili su postupci izdavanja u tijeku.

Tijekom 2018. godine učinjene su značajne dopune sustava, prvenstveno objavom podataka iz eDozvole na geoportalu ISPU čime je učinjen veliki napredak u stvaranju  jedinstvenog sustava podataka na području čitave RH.
 
Cilj je omogućiti krajnjim korisnicima da na jednom mjestu predaju zahtjev za bilo koju lokaciju u RH (eDozvola), da iz bilo kojeg ureda postoje ažurna izvješća u sustavu eDozvole te da se sve izdane dozvole na dnevnoj bazi ažurno prikazuju na jednom mjestu i na jedinstven način u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).
 
Svaki korisnik javnog portala treba biti u mogućnosti priložiti elektronski dokumentaciju vezanu za zahtjev, što će omogućiti bržu obradu istog i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev.


Ispunjavanje zahtjeva

Ispunite zahtjev putem sustava "eDozvola": https://dozvola.mgipu.hr/predaja-zahtjeva