Virovitičko-podravska županija

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
Tel: 033/ 638-130
Fax: 033/ 722-465
Pročelnica: Zorica Hegedušić, dipl. iur.


Ispostava Slatina
Adresa: Trg Sv. Josipa 10, Slatina
Tel: 033/ 639-771; 401-490; 638-840
Fax: 033/638-841

Ispostava Orahovica
Adresa: Franje Gavrančića 6, Orahovica
Tel: 033/ 673-789
Fax: 033/ 673-144


GRAD VIROVITICA
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Adresa: Trg  kralja Zvonimra 1, Virovitica
Tel: 033/ 638-885
Fax: 033/ 743-137
Pročelnica: Vesna Tot, dipl.ing.arh.