Sisačko-moslavačka županija

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
za područje grada Glina te općina: Sunja, Gvozd, Lekenik, Martinska Ves, Dvor i Topusko
Adresa: Stjepana i Antuna Radića 30/III, Sisak
Tel: 044/540-030; 044/524-358
Pročelnica: Blanka Bobetko Majstorović, dipl.ing.biol.

Ispostava Popovača - za područje grada Popovača i općine Velika Ludina
Adresa: Jelengradska 13, Popovača
Tel: 044/639-037
Fax: 044/683-451
Voditelj ispostave: Krešimir Jugović, dipl.ing.građ.

Ispostava Novska - za područje gradova: Novska i Hrvatska Kostajnica te općina: Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Lipovljana
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
Tel: 044/600-545, 608-247
Fax: 044/601-130
Voditelj ispostave: Edo Tomić, dipl.ing.građ.


GRAD SISAK
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Adresa: Rimska 26, Sisak
Tel: 044/510-106
Fax: 044/510-201
Pročelnica: Novela Rimay Ferenčak

GRAD KUTINA
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje 
Adresa: Trg Kralja Tomislava 12, Kutina
Tel: 044/681-168
Fax: 044/681-082
Pročelnik: Mladen Lisak, dipl.ing.

GRAD PETRINJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Adresa: Ivana Gundulića 2, Petrinja
Tel: 044/515-216
Fax: 044/515-255
Pročelnica: Vlasta Vuglec, dipl.ing.građ.