Istarska županija

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju
Adresa: Riva 8, Pula
Tel: 052/ 351-409
Fax: 052/ 351-417
v.d. Pročelnica: Gordana Kliman Delton

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje - za područje grada Buje i općina: Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj
Adresa: Nikole Tesle 2, Buje
Tel: 052/ 351-639
Fax: 052/ 351-698
Voditeljica odsjeka: Stela Ponjavić
     
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buzet - za područje grada Buzeta i općine Lanišće
Adresa: II Istarske brigade 11, Buzet
Tel: 052/ 351-620, 351-621
Fax: 052/ 351-692
Voditelj odsjeka: Ante Bandić
      
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin - za područje općina: Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja
Adresa: Titov trg 11, Labin
Tel: 052/ 351-623
Fax: 052/ 351-697
Voditelj odsjeka: Aleksej Hrvatin, mag.ing.aedif.
       
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin - za područje općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan
Adresa: M.B. Rašana 2, Pazin
Tel: 052/ 351-437
Fax: 052/ 351-689
Voditeljica odsjeka: Ana-Marija Mihelić

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč - za područje općina: Funtana, Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar
Adresa: Obala maršala Tita 4, Poreč
Tel: 052/ 351-634
Fax: 052/ 351-699
Voditeljica odsjeka: Karmela Čuljak
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula - za područje općina: Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat
Adresa: Riva 8, Pula 
Tel: 052/ 351-421
Fax: 052/ 351-422
Voditelji odsjeka: mr.sc. Enco Žufić, dipl.ing.građ.

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  Rovinj - za područje općina: Bale, Kanfanar i Žminj
Adresa: Istarska 13, Bale
Tel: 052/ 351-617
Fax: 052/ 351-693
Voditelj odsjeka: Sanjin Dimić Boljunčić
 

GRAD PULA
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu
Adresa: Forum 2, Pula
Tel: 052/ 371-802
Fax: 052/ 371-892
Pročelnik: Giordano Škuflić, dipl.ing.građ.

GRAD PAZIN
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
Adresa: Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin
Tel: 052/ 635-099
Fax: 052/ 624-133
Pročelnik: Elvis Kliman, dipl.iur.

GRAD POREČ
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Adresa: Obala maršala Tita 5, Poreč
Tel: 052/ 451-099, 434-048
Fax: 052/ 434-868
Pročelnica: Nataša Simonelli, dipl.iur.

GRAD LABIN
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju
Adresa: Titov trg 11, Labin
Tel: 052/ 866-826
Fax: 052/ 866-654
Pročelnica: Anamarija Lukšić, dipl.ing.građ.

GRAD UMAG
Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju
Adresa: Trg slobode 7, Umag
Tel: 052/ 702-941
Fax: 052/ 742-180
v.d. Pročelnik: Vladimir Jakovac, dipl.ing.arh.

GRAD NOVIGRAD
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Adresa: Veliki trg 1, Novigrad
Tel: 052/ 757-446, 052/757-068
Fax: 052/ 726-867
Pročelnica: Sandra Rugani Kukuljan, dipl.ing.arh.

GRAD ROVINJ
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
Adresa: Trg Matteotti 2, Rovinj
Tel: 052/ 805-217
Fax: 052/ 811-074
Pročelnik: Ivan Begić, dipl.iur.

GRAD VODNJAN
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove
Adresa: Trgovačka 2, Vodnjan
Tel: 052/ 535-963
Fax: 052/ 511-326
Pročelnik: Damir Janko, dipl.oec.

OPĆINA TAR-VABRIGA
Jedinstveni upravni odjel
Adresa: Istarska 8, Vodnjan
Tel: 052/ 443-120
Fax: 052/ 443-635
Pročelnica: Marija Zupančić