Graditeljstvo

Graditeljstvo podrazumijeva projektiranje, građenje, uporabu i održavanje te uklanjanje građevine pri čemu se ne smije ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš, priroda, druge građevine i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Informacije o postupku ishođenja dozvola i mogućnosti gradnje pročitajte u Vodiču kroz gradnju

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdaje akte gradnje za građevine od državnog značenja, a za sve ostale građevine nadležni su županijski ili gradski upravni odjeli.

Za više informacija o temi graditeljstva slijedite niže navedene linkove: