Energetska obnova višestambenih zgrada

Vlada Republike Hrvatske je 24. lipnja 2014. godine donijela Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Ciljevi ovog Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu Republike Hrvatske, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.  

Sredstva za energetsku obnovu višetambenih zgrada povlače se iz Europskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u siječnju 2017. godine zatvorilo Poziv za „Energetsku obnovu višestambenih zgrada“  te je zahvaljujući velikom interesu stanara, odnosno upravitelja zgrada i predstavnika suvlasnika ugovorilo cjelokupnu alokaciju koja je bila na raspolaganju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014-2020.

Na poziv su zaprimljene čak 649 prijave od kojih kriterije zadovoljava njih 596. Iznos ukupne investicije je preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovorenim projektima obuhvaćeni su stanari 17 000 kućanstava u višestambenim zgradama. Navedenim pozivom podupirale su se mjere energetske obnove višestambenih zgrada kroz integrirani pristup te je ugradnja dizala bila prihvatljiv trošak ukoliko se zadovoljio uvjet uštede energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.

Pregled potpisanih ugovora s kratkim opisom projekta

Da bi se raspisano novi poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, nužan preduvjet je povećanje alokacije na čemu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja intenzivno radi u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.


Dodatne informacije: