Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i u Zagrebačkoj županiji osim općina Kravarsko i Pokupsko

Sadržaj

Priručnik ''Urgentni program potresne obnove – UPPO''
Objava

21.09.2020.