Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i u Zagrebačkoj županiji osim općina Kravarsko i Pokupsko

Sadržaj

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Objava

21.09.2020.