Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije

  • Pomoćnik ministra mr.sc. Danijel Žamboki, dipl.eoc.

tel:  01 3782 471
fax: 01 3782 127
 

  • Sektor za prostorno uređenje 

tel:  01 3782 471
fax: 01 3782 127

  • Sektor za pravne poslove, načelnik Josip Bienenfeld

tel:  01 3782 146
fax: 01 3782 112

  • Sektor za programe i projekte Europske unije, načelnica Ines Androić Brajčić

tel:  01 3712 786
fax: 01 3782 127
e-pošta: ee@mgipu.hr