Uprava za projekte i programe Europske unije i međunarodnu suradnju

  • Pomoćnik ministra mr.sc. Danijel Žamboki, dipl.oec.

tel:  01 3782 471
fax: 01 3782 127

  • Sektor za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove, načelnica Ines Androić Brajčić

tel:  01 3712 786
fax: 01 3772 555
e-pošta: ee@mgipu.hr

  • Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada

tel:  01 2641 822
fax: 01 3772 555