Uprava za inspekcijske poslove

  • Pomoćnik ministra Zdravko Vukić, struč.spec.admin.publ.

tel:  01 3712 777; 3712 714
fax: 01 3712 713
e-pošta: gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr

Dežurni broj Građevinske inspekcije: 01 3712 716 - građani se mogu obratiti svakim radnim danom od 9 do 12 sati osim prvog i trećeg ponedjeljka u mjesecu kada se primaju stranke u Upravi za inspekcijske poslove
 

  • Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije, načelnik Domomir Pavelić

tel:  01 3712 777
fax: 01 3712 713

  • Sektor središta građevinske inspekcije, načelnica Katarina Božiković

tel:  01 3712 725
fax: 01 3712 713