Hitni kontakti

Telefonska centrala:
tel:  01 3782 444
fax: 01 3772 822

Kabinet ministra
tel:  01 3782 143
fax: 01 3772 555
​e-pošta: kabinet@mgipu.hr 

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
tel: 01 3782 487
e-pošta za pitanja medija: glasnogovornica@mgipu.hr
e-pošta za pitanja građana: pitanja@mgipu.hr

Glavno tajništvo
tel:  01 3782 148
e-pošta: tajnistvo@mgipu.hr

 • Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
  • tel:  01 3782 148
 
 • Sektor za financije
  • tel:  01 3782 440
 
 • Sektor za javnu nabavu
  • tel:  01 3782 148


Uprava za graditeljstvo, procjene vrijednosti nekretnina i energetsku učinkovitost u zgradarstvu
tel:  01 3782 123

 
 • Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo

 


Uprava za projekte i programe Europske unije i međunarodnu suradnju
tel:  01 3782 471
e-pošta: uprava.EU@mgipu.hr 

 • Sektor za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove
  • tel:  01 3712 786

 

 • Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
  • tel:  01 2641 822


Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
tel: 01 3782 473

 

 • Sektor lokacijskih dozvola i investicija

 

 • Sektor građevinskih i uporabnih dozvola


Uprava za nadzor, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom
tel:  01 3712 714

 • Sektor za nadzor rada nadležnih tijela i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom

 

 • Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja


Samostalni sektor za pravne poslove
tel:  01 3782 146

Zavod za prostorni razvoj
tel:  01 3712 719
e-pošta: zavod@mgipu.hr 

 • Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
  • tel:  01 3782 469
 
 • Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru i međunarodnu suradnju
  • tel:  01 3712 708


Samostalna služba za unutarnju reviziju
tel:  01 3782 115