Kontakti

Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Adresa:

Ulica Republike Austrije 20 

10000 Zagreb

Vlada RH je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ("Narodne novine" broj 97/20) kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

Vlada RH je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ("Narodne novine" broj 97/20) kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva. Uredba je stupila na snagu 8. rujna 2020. godine. 

Dana 7. listopada 2020. godine donesen je Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva.

Centralna zgrada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine smještena je na adresi: Ulica Republike Austrije 20. u Zagrebu gdje je ujedno smještena i pisarnica Ministarstva.  Uredovno vrijeme pisarnice je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

 


Telefonska centrala:

  • tel: 01 3782 444 (centrala prostorno uređenje i graditeljstvo)
  • tel: 01 6346 226 (državna imovina)
  • tel: 01 6471 202 (državna imovina)
  • fax: 01 3772 822


Upiti građana:

Za infomacije vezane uz obnovu zgrada oštećenih u potresu na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije kao i za informacije o podnošenju zahtjeva za obnovu građani se mogu obratiti svaki radni dan u vremenu od 9 do 14 sati na broj 01/3782 117.   

Za ostale informacije obratite se na:
 


Rad sa strankama (isključivo državna imovina):

  • utorkom i četvrtkom od 13:30 do 16:00 sati na adresi Ulica Ivana Dežmana 10. u Zagrebu
  • elektronička pošta: pisarnica.gradani@midim.hr


Upiti predstavnika medija: