Kontakti

Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Adresa:

Ulica Republike Austrije 20

Ulica Ivana Dežmana 10

10000 Zagreb

U tijeku su procedure spajanja Ministarstava graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva državne imovine u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Vlada RH je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ("Narodne novine" broj 97/20) kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

Uredba stupa na snagu 8. rujna 2020. godine. Ministar će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. U roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika na odgovarajuća radna mjesta.

Centralna zgrada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine smještena je na adresi: Ulica Republike Austrije 20. u Zagrebu gdje je ujedno smještena i pisarnica Ministarstva za područje prostornoga uređenja i graditeljstva

Uredovno vrijeme pisarnice je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Pisarnica za podneske vezane uz državnu imovinu smještena je na adresi: Ulica Ivana Dežmana 10. u Zagrebu

Uredovno vrijeme pisarnice je radnim danom od 8:30-16:30 sati. 


Telefonska centrala:

  • tel:  01 3782 444 (centrala prostorno uređenje i graditeljstvo)
  • fax: 01 3772 822
  • tel:  01 6346 286 (centrala državne imovine)


Upiti građana:


Rad sa strankama (isključivo državna imovina):

  • utorkom i četvrtkom od 13:30 do 16:00 sati na adresi Ulica Ivana Dežmana 10. u Zagrebu
  • elektronička pošta: pisarnica.gradani@midim.hr


Upiti predstavnika medija: