HR PRES 2020

Slika /slike/EU2020HR_logo_rgb.png
Republika Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
 
Države članice EU-a izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci. Tijekom šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću, osigurava napredak i nastoji postići rezultate vezano uz tekuće zakonodavne akte i otvorena pitanja koja se nalaze na dnevnom redu Vijeća, te pomaže osiguranju kontinuiteta rada EU-a u Vijeću.

Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom 'trio'.

Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe.

Sadašnji trio čine predsjedništva Rumunjske, Finske i Hrvatske.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je sunositelj u Radnoj skupini za tehničko usklađivanje pri Vijeću Europske unije za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) - nositelj je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Također, unutar Radne skupine za energetiku pri Vijeću Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja po potrebi će se uključiti vezano uz područje energetske učinkovitosti u zgradarstvu - nositelj i predsjedatelj je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.


Događanja u kojima je organizator Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Neformalni sastanak Mreže kontaktnih točaka za teritorijalnu koheziju i Grupe za urbani razvoj
25. – 26. veljače 2020. 9.00-17.00 sati, Zagreb


Ključni zadatak sastanaka stručnjaka je priprema sastanka na razini dužnosnika, odnosno ravnatelja, koji će se održati 27. i 28. travnja 2020. godine. Vezano za temu teritorijalne kohezije, cilj je doprinijeti cjelovitom procesu revizije postojeće Teritorijalne Agende. Vezano za urbane politike, na sastanku će se raspravljati implementacija Urbane Agende za EU te daljnji koraci nakon provedene provjere procesa Urbane Agende. Hrvatske specifične teme koje će se raspravljati na sastancima su Zelena infrastruktura u urbanim područjima i Kružno gospodarenje prostornom i zgradama u urbanim područjima. Sastanke organizira Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

 

Neformalni sastanak Generalnih direktora za teritorijalnu koheziju i urbana pitanja
27. - 28. travnja 2020. 9.00-17.00 sati, Zagreb

Sastanak će okupiti dužnosnike i ravnatelje odgovorne za teritorijalnu koheziju i urbana pitanja. Vezano za temu teritorijalne kohezije, cilj je provesti daljnju raspravu i donijeti preliminarne zaključke vezano za postupak pripreme revizije postojeće Teritorijalne Agende. Vezano za urbane politike, dužnosnici i ravnatelji raspravit će i podržati implementaciju Urbane Agende te raspraviti daljnje korake nakon provedene provjere procesa Urbane Agende, na temelju zaključaka UDG sastanaka. Hrvatske specifične teme koje će se raspravljati na sastancima su Zelena infrastruktura u urbanim područjima i Kružno gospodarenje prostornom i zgradama u urbanim područjima. Sastanke organizira Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
Konferencija o arhitektonskim politikama: RE-USE ARCHITECTURE!
18. -19. lipnja 2020. 9.00-17.00 sati, Zagreb


Konferencija o arhitektonskim politikama okupit će predstavnike tijela državne uprave i drugih  javnopravnih tijela nadležnih za arhitektonske politike u europskim državama, arhitekte, prostorne planere i ostale stručnjake ključne za njihovu provedbu. Konferencija će biti tematski usmjerena na ponovno korištenje arhitekture, promatranom u kontekstu održivog urbanog razvoja, kružnog gospodarstva, sprečavanja širenja urbanih područja poticanjem racionalnog korištenja zemljišta i ponovnog korištenja napuštenih i nerijetko devastiranih zgrada ili čitavih područja. Tijekom konferencije bit će prezentirane studije slučajeva i primjeri dobre prakse, kao poticaj za raspravu i razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Bit će to, ujedno, prilika za osvrt na implementaciju dokumenta ApolitikA 2013-2020 i razmatranje arhitektonskih politika za razdoblje nakon 2020. godine.

U sklopu konferencije bit će otvorenje tematske izložbe, organizirane u suradnju s Udruženjem hrvatskih arhitekata (UHA).  Terenski izlet u Rijeku (Europsku prijestolnicu kulture 2020) uključuje vođeni obilazak prenamijenjenih zgrada i uspješno obnovljenih „brownfield“ područja.
   


Dodatne informacije: