Projekt "Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli"Naziv projekta:  
"Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli"

Šifra projekta: K.K.02.2.1.01.0020

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Područje: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

Poziv: Razvoj e-usluga

Ukupna vrijednost projekta: 131.927.802,54 kuna

Iznos koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj: 111.951.021,52 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 84 mjeseca (od 1. siječnja 2015. – 1. siječnja 2022.)

Opis projekta: Projektom se sustavno pristupa značajnijoj nadogradnji postojećih e-usluga u području prostornog planiranja i gradnje te uvođenju novih e-usluga Informacijskog sustva prostornog uređenja (ISPU) za građane i ostale korisnike. Radi se o kompleksnim alatima i uslugama: ISPU lokator, eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvola, eArhiv, eKonferencija, eInspekcija, eInvesticije i eEnergetski certifikat. Uvođenjem deset e-usluga za korisnike, opremanjem klijentskom opremom službenika kao i povezivanjem postupaka više tijela javne uprave u integrirani informacijski sustav povećat će se učinkovitost javne uprave skraćenjem procesa pružanja e-usluga i smanjenem operativnih troškova.  

Cilj projekta: Povećanje korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u komunikaciji između građana, poduzetnika i javne uprave nadogradnjom četiri i uspostavom šest novih kompleksnih e-usluga u području graditeljstva i prostornoga planiranja u skladu s Europskim okvirom  interoperabilnosti i prioritetima Strategije e-Hrvatska 2020, što će rezultirati povećanjem produktivnosti javnog sektora u Republici Hrvatskoj. 

Kontakti za više informacija:
 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.