Dodjela novčane pomoći za radove hitne sanacije

Građani čije su zgrade stradale u potresu, a koji su već krenuli u proces obnove i izvršili radove hitne sanacije na svojim zgradama, mogu od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zatražiti povrat utrošenih sredstava. Sredstva za tu namjenu su osigurana te pozivamo sve koji to još nisu da s radovima započnu što prije. 

Stupanjem na snagu Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, zahtjevi za dodjelu novčane pomoći građanima za  nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, te popravak dizala, ne predaju se više po Javnom pozivu Ministarstva iz lipnja 2020. godine već se predaju po Zakonu o obnovi i Programu mjera. Zakonom o obnovi obuhvaćen je i popravak stubišta a definirano je i da zahtjev mogu podnijeti i vlasnici poslovne zgrade. Naime, člankom 35. Zakona o obnovi propisani su opravdani troškovi za novčanu pomoć za privremenu zaštitu zgrade, dok je točkom 9.9 Programa mjera određen rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade zaključno sa danom 31. prosinca 2021. godine.

Stupanjem na snagu Programa mjera zaprimanje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade donosi i nekoliko novina:
 
  • postupak donošenja odluke o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu zgrade pokreće se po zahtjevu upravitelja ili predstavnika suvlasnika višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade odnosno na zahtjev vlasnika/suvlasnika poslovne zgrade ili obiteljske kuće, a koji se predaje na obrascu,
  • s obzirom da se prema Zakonu o obnovi obnavljaju postojeće oštećene zgrade, potrebno je u postupku donošenja odluke o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu zgrade utvrditi da je potresom oštećena zgrada postojeća,
  • zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu zgrade mogu podnijeti i vlasnici odnosno suvlasnici poslovne zgrade,
  • omogućeno je dobivanje novčane pomoći za opravdane troškove koje je vlasnik oštećene zgrade imao za popravak stubišta.

Popunjeni Obrazac (5) zajedno sa pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva na istoj adresi, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. 

Donesen je i Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće kojim su raspisane minimalne potrebne razine tehničke projektne dokumentacije. Njime se skraćuju procedure, odnosno definira novi pravni okvir unutar kojeg će se projektirati, ugovarati i vršiti realizacija projekata obnove.