Ustrojstvo

U tijeku su procedure spajanja Ministarstava graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva državne imovine u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Hrvatski sabor donio na sjednici 22. srpnja 2020. godine Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine broj 85/20) kojim se ustrojavaju tijela državne uprave te se utvrđuje njihov djelokrug. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nastavlja s radom kao Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Vlada RH je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ("Narodne novine" broj 97/20) kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva. Uredba je stupila na snagu 8. rujna 2020. godine. 

Ministar će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. U roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika na odgovarajuća radna mjesta.